Symptom vid fördröjd magsäckstömning

 • Kräkning
 • Viktförlust
 • Aptitlöshet
 • Uppkördhet
 • Förstoppning
 • Uppstötningar
 • Måltidsrelaterad hosta
 • Illamående, speciellt efter köttmåltid eller fet måltid
 • Blodsockerfall som kan ge insulinkänning efter lagad måltid
 • Tidig mättnadskänsla, dvs liten portionsstorlek
 • Sväljningssvårigheter
 • Tyngdkänsla i magen
 • Avföringsinkontinens
 • Gasfyllda diarréer
Copyright © Dietistkonsult Eva Olausson
Startsidan


Boken vänder sig framför allt till personer med fördröjd magsäckstömning orsakad av diabetes.

Fördröjd magsäckstömning kan även förekomma vid andra tillstånd.