Overhead-sats och kompendium på CD

Overhead-satsen kan användas vid information till patienter samt föredrag för vårdgivare om gastropares. Satsen består av 46 sidor. Tydliga illustrationer visar normal motorik och avvikande motorik vid gastropares. Symptom orsakad av olämplig mat tydligörs och rätt mat visas.

CD1 innehåller overheadbilder och visas i programmet PowerPoint.

CD2 innehåller ett kompendium med förklarande text till varje OH-bild.

Copyright © Dietistkonsult Eva Olausson
Startsidan